Dotace

Obrázek1.png

  Název projektu: Instalace FVE vč. akumulace energie ve společnosti BEVESTAV,s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021959

Společnost BEVESTAV,s.r.o. realizuje v letech 2020 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva III - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaiky s akumulací v provozovně Jana Vohryzková.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v areálu společnosti BEVESTAV, s.r.o. formou pořízení a instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Tato úsporná opatření budou mít významný vliv na snížení energetické náročnosti a snížení emisí oxidu uhličitého v podnikatelských prostorách společnosti.

 

Plakát na web-page-001.jpg